image/svg+xml
image/svg+xml

Örnek Alt Kurul Çalışma Alanı Görev Tanım Taslağı

Öğrenci Katılımları ve Sosyal Boyut Alt Kurulu/Çalışma Alanı Görev Tanımı

Alt Kurul/ Çalışma Alanı Adı: Öğrenci Katılımları ve Sosyal Boyut

Alt Kurul/Çalışma Alanı Başkanı: ….

Alt Kurul/Çalışma Alanı Üyeleri: …..

Alt Kurulun/Çalışma Alanının Görev Tanımı: 

Genel olarak

1. AB, YÖK ve yurtiçi / yurtdışı üniversiteler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları takip etmek, strateji önerisi geliştirmek,

2. Birimler bazında yapılan çalışmaları takip etmek, sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,

3. Alt Kurul/Çalışma Alanı çalışmalarını takvime bağlamak ve yapılan çalışmaları raporlamak,

4. Konuya yönelik eğitim ihtiyacını tespit etmek ve önermek.

Özel olarak

1. Kaliteli eğitime eşit şartlarda erişim konusunda stratejik öneriler geliştirmek,

2. Öğrencilerin yükseköğretim yönetimine katılımlarını teşvik etmek ve konuya yönelik öneriler geliştirmek,

3. Hayat boyu öğrenme anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak,

4. Eğitime erişimle ilişkilendirilebilecek tüm sosyo-ekonomik göstergeleri/verileri derlemek üzere yöntem geliştirmek.

Çıktılar:

Veri tabanı.

Beklenen Etki / Performans Göstergesi:

Öğrenci katılımının sağlanması ve sosyal boyut kavramının yerleştirilmesi bu Alt Kurul/Çalışma Alanı çalışmalarından beklenen etkidir. Bartın Üniversitesinin öğrenciler ve öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tercih edilen bir kurum olması bu Alt Kurul/Çalışma Alanı için başarı göstergesidir.

Çalışma Düzeni ve Takvimi: 

Öğrenci Katılımları ve Sosyal Boyut Alt Kurulu/Çalışma Alanı üyeleri BEK’na karşı sorumludur. Alt Kurul/Çalışma Alanı Başkanı aynı zamanda BEK üyesidir. Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut Alt Kurulu/Çalışma Alanı Başkanı, BEK toplantısına katılamaması hâlinde, çalışmaların sürekliliğinin sağlanması açısından yerine Alt Kurul’dan bir temsilci gönderir.

Öğrenci Katılımları ve Sosyal Boyut Alt Kurulu/Çalışma Alanı, Başkanın çağrısı üzerine asgari ayda bir olmak üzere toplantı gerçekleştirir. BEK, Koordinasyon Kurulu, Yeterlilikler Çerçevesi Alt Kurulu, Diploma ve Derecelerin Tanınması Alt Kurulu, Kalite Güvencesi Alt Kurulu, tüm akademik ve idari birimler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Birimi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi ile eşgüdüm içinde çalışır.

İzleme ve Değerlendirme:

Tüm toplantılarını raporlar ve toplantı tutanaklarını takip eden ilk BEK toplantısında sunar.