image/svg+xml
image/svg+xml

BEK Çalışma Yöntemi

1. BEK, yılda en az iki genel kurul toplantısı yapacaktır. Bunun yanında her ayın ikinci haftası belirlenen gün ve saatte periyodik olarak toplanacaktır. BEK sorumlularının oluşturacağı alt komisyonlar da ayda en az bir defa olmak üzere, kendileri tarafından belirlenen gün ve saatte periyodik olarak toplanacaktır. Yapılan toplantılar, bir çizelge ile takip edilecektir.

2. Her BEK sorumlusu, sorumluluğu altındaki görevleri yerine getirmek için gerekli sayıda alt komisyon oluşturabilir, danışman edinebilir. Bütün çalışmalar, çalışma alanı sorumluları tarafından dosyalanacaktır. Ayrıca dosyalanan çalışmaların tamamı web üzerinde de görülecektir.

3. Bir program/bölümün program yeterliliklerini, AKTS çalışmalarını, DE ve Kalite Güvence Sistemi oluşturma çalışmalarını tamamlamasının ardından, ilgili bölüm BEK tarafından ziyaret edilecek ve tamamlanan her modüldeki çalışmalar ayrı ayrı kontrol edilecektir.

4. Araştırma (BAP, TÜBİTAK, AB vb. projeler/araştırmalar), Kalite Güvencesi-Akreditasyon (İç ve dış kalite değerlendirmeleri), Diploma Eki ve Kredi Sistemleri, Hareketlilik ve Yurt Dışı Ortak Dereceler (ERASMUS vb.), Mezun Bilgi Sistemi (Mezunlar, İstihdam edilebilirlik vb.), Öğrenci Katılımları ve Sosyal Boyut (Engellilere yönelik imkânlar, sosyal faaliyetler vb.), Hayat Boyu Öğrenme (Uzaktan Eğitim, Sürekli Eğitim vb. faaliyetleri), Farabi ve Mevlana Programları çalışmaları, sorumlu başkanları tarafından sürekli olarak belirli bir eylem planı çerçevesinde yürütülecektir.

5. Bu çalışmaların sürekli güncellenen bir web sayfası aracılığıyla paylaşıma açılması en önemli işlerden biridir. Web sayfası açmak için bütün çalışmaların tamamlanması beklenmeyecek; konuyla ilgili her etkinlik, bilgi/belgeler web sayfasında yayımlanacaktır.